Za poznáním našeho kraje: Řisuty

Neděle v 19:35 | vítor |  Na cestách
Počítáno proti proudu Červeného potoka jsou Řisuty druhou vesnicí od Slaného. Když vyjdete z řisutské hospody, tak na křižovatce ulic Plynárenské a Žižkovy ve Slaném budete mít v nohách přesně šest kilometrů. Řisuty jsou doloženy už na začátku 14. století, ve středověku tam stávala tvrz nad potokem, dnes jsou nejzajímavějšími památkami kostel sv. Jakuba většího a dřevěná zvonice.

Kostel sv. Jakuba Většího byl postaven na počátku 18. století na místě staršího gotického kostela na mírném návrší nad středem obce. Je to jednoduchá jednolodní obdélníková stavba bez věže. Dřevěná zvonice, která vedle něj stojí, je starší a byla postavená určitě před rokem 1665. Jedná se o typ vzpěradlové zvonice a je určena pro tři zvony, z nichž současný nejstarší pochází z poloviny 16. století. Pod zvonicí leží malý obecní hřbitov.


 

Zachycení instalace sochy sv. Františka v aleji pod klášterní branou

7. října 2016 v 19:08 | vítor |  Nauka i óbšestvo
K bráně františkánského kláštera ve Slaném vede krátká lipová alej. Alej byla založena roku 1728 a v minulosti bývala lemována sochami světců spojených s františkánsakým řádem, Panny Marie a Krista Spasitele. V roce 1891 byly sochy z aleje odstraněny, poškozené nahrazeny novými kopiemi a umístěny do klášterní zahrady. Řádění komunistů nepřežila socha Krista, která byla zničena a zakopána. V současné době se zbylé sochy postupně rekonstruují a jsou připravovány k umístění. Již byla instalována socha sv. Antonína Paduánského na opravený most nad příkopem pod bývalou Pražskou branou u kostela sv. Gottharda a také socha Panny Marie Bolestné, která byla instalována do již zmíněné aleje hned pod klášterní bránu.

Další sochou, která byla v dubnu letošního roku přemístěna do restaurátorské dílny akademického sochaře Jana Turského, odkud byla po více než půl roce odvezena na místo své instalace, tedy do lipové aleje u slánského kláštera, dnes již karmelitského, ne františkánského, je socha sv. Františka z Assisi. Je to kopie původní barokní sochy a v roce 1891 ji vytvořil slánský sochař Antonín Havel.

Dnes okolo poledne jsem musel něco rychle vyřídit ve městě. Když jsem se vracel, zahlédl jsem ze silnice autojeřáb v lipové aleji. Hned mi došlo, o co jde, bleskově jsem umístil automobil na jediné volné místo u chodníku a vydal se zachytit atmosféru umisťování sochy. Sv. František ještě pokojně ležel na korbě a pracovníci umisťovali sokl, na němž je podepsán sochař Havel. Pořídil jsem několik fotografií a vrátil se ke svým povinnostem.

Židovský řbitov v Třebíči

24. září 2016 v 11:10 | vítor |  Řbitovní qítí
Záznamy z letošního prázdninového vandru po Vysočině zakončím na třebíčském bejt olamu. Tento řbitov je spolu s židovským ghettem a bazilikou sv. Prokopa zapsán mezi památky UNESCO. Je druhým největším židovským řbitovem u nás (plocha více než 1,5 ha), nachází se na něm asi 2600 náhrobků, mnoho z nich velice cenných renesančního a barokníhotypu, a bylo na něm pochováno okolo 11 000 lidí. Založen byl asi v polovině 17.století a nahradil starší středověký řbitov, který byl pravděpodobně umístěn pod klášterní zdí na okraji ghetta. Vzhledem k tomu, že z početné židovské komunity v Třebíči zbylo ve 30.letech už jen asi 300 osob a ti byli téměř všichni zavražděni nacisty, řbitov nebyl po druhé světové válce využíván, ale zásluhou některých třebíčských občanů byl do dnešních dnů zachován ve výborném stavu. Na řbitov se vstupuje kovanou branou okolo krásné obřadní budovy z r. 1903. Procházka po něm je úchvatným zážitkem na několik desítek minut.
 


fó dy fó

20. září 2016 v 20:06 | vítor |  Všední Nevšední
...a když je člověku čtyřicet, má toho vyblít ještě více.... (egon bondy)

no já nevím, mně je 44 a jedná dobrá dušička mi napsala, abych slavil a užíval si. já nevím, je všední den, v práci bylo plno starostí, zítra je normální středa, mám teď podlehnout českému stereotypu a jít si sednout do hospody, pít destiláty na zdraví...na jaké zdraví, proboha, se pije rum?

do práce jsem upekl sekanou a vzal s sebou dort, který mi upekla máma. když byly dvě odpoledne a pár kousků dortu ještě zbylo, tak jsem si řekl, že ho musím taky ochutnat. připravil jsem si čaj a na talířek dal kousek dortu. vtom telefon, ne služební, ten zvoní pořád, ale můj, soukromý. ségra, vyděšenej hlas, s mámou se něco stalo. skočil jsem do auta, u ségry v práci vyzvedl klíče od jejího bytu, kam máma chodí hlídat psa, překonal jsem nástrahy ucpaného města, musel jsem vyrazit dveře, protože máma se samozřejmě zamyká...no nic, odvezla jí sanitka, snad bude v pořádku, pak jsme za ní byli...

teď tu sedím, poslouchám pink floyd a říkám si, co člověk může ještě v tomhle věku slavit....


Židovské ghetto v Třebíči

6. září 2016 v 12:11 | vítor |  Na cestách
Židovské ghetto v Třebíči je unikátně zachovaným souborem více než stovky domů soustředěných do několika uliček a je jediným takto kompletně zachovaným ghettem v Evropě a jedinou památkou na židovské osídlení oceněnou organizací UNESCO. Ghetto vznikalo někdy od přelomu 14. a 15. století a jeho podoba vznikla z omezení a stavebních zákazů. Proto jsou malé domečky namačkány na sebe, byl zde využíván každý centimetr prostoru. Díky tomu dnes můžeme obdivovat křivolaké uličky, miniaturní dvorky, průchody mezi domy... Největší příliv obyvatel nastal v 17. století, v době nejhustšího osídlení se ve stovce těchto domečků tísnilo okolo 1200 obyvatel, v té době více než polovina všech obyvatel města Třebíče. Ze 17. století pocházejí i obě synagogy židovského města, Přední a Zadní. U Přední synagogy najdeme i Tiché náměstí, nejmenší ve městě, jeho rozloha je pouhých 789 m². Největší a nejbohatší domy jsou ve spodní části ghetta, blízko řeky. Jak ghetto stoupá do svahu, domky jsou stále menší a chudší. Kromě synagog zde najdeme i bývalou nemocnici nebo chudobinec. Z ghetta vedla cesta přes kopec ke hřbitovu.


Kam dál