Květen 2011

Etymologie evropských hlavních měst VII.

4. května 2011 v 10:28 | vítor |  Nauka i óbšestvo
Budapest

Budapest je hlavní město Maďarska složené původně ze dvou měst,která se rozkládají na protějších březích řeky Dunaj. Takže budeme řešit etymologii dvou jmen, Buda a Pest.

Buda je pravobřežní část města s královským hradem. V době římské zde bylo sídlo s názvem Acquincum, jehož latinský název odkazuje k vodě. Proto někteří badatelé soudili, že slovo Buda vzniklo zkomolením slovanského slova voda. Novější výzkumy ale dokazují, že název města vzniklo dle vlastního jména. V tomto případě jde o náčelníka Hunů Bledu, který byl bratrem a nějaký čas i spoluvládcem legendárního Attily. Hunové se při své invazi do Evropy usídlili v úrodné Panonské nížině, pahorek nad Dunajem se tedy mohl stát jejich dočasným centrem. Bleda byl každopádně svým bratrem zavražděn (ač se zřejmě už dříve pokoušel sám nechat Attilu zabít). Po Attilovi zůstala legenda o božím biči, po méně známém Bledovi město Buda. Starý český název Budín odkazuje na slovanská jména začínající Bud- (dnešní sídla Budišov, Budihostice, Budenice ad.) a je zavádějící.

Pest (čti Pešt, v maďarštině s = š) je slovo původu slovanského a neznamená nic jiného než pec. V tomto smyslu ale spíše ve významu jeskyně. Území Maďarska, hlavní město nevyjímaje, je prošpikováno termálními prameny. Tyto prameny ukryté ve slujích a jeskyních nezůstaly samozřejmě bez povšimnutí už v dávných dobách a staly se mimo jiné i motivací pro pojmenování dnešní součásti maďarské metropole.