Duben 2014

je mrtvo všude

20. dubna 2014 v 22:46 | Jiří Karásek |  Poetika
III. Narkózy

Trav hořká zeleň zbledla v bělost chorou,
barevné květy uschly v tón jak ze skla.
Po prudkých žárech slunce záře lesklá
mdle prosvitá jak kryta vápna korou

na nebi, které smytou modří plane.
A těžký vzduch pln miasmů a puchu
se třese v nudě ulic prázdných ruchu,
v něž žár jak rudých pecí líně vane.

Je mrtvo všude. Na okenních sklech,
jež modře plají, v tvrdých záchvěvech
much bzukot víří dlouze, rozechvěle.
A omámen a mdlý a v narkózách
na mozku oheň, na rtech hořký prach
a tíhu, tíhu cítím v celém těle...

Zapadající slunce

20. dubna 2014 v 21:27 | Tu - Fu |  Poetika
Slunce se chytlo na hák k závěsům.
Od potoka jen tichý jarní šum:
záplava květů, které voní z břehu,
otýpky klestí, které plní člun.
A vrabci - rvou se, až se sypou snítky.
A brouci - víří, až je plný dvůr.
Kdo vynalezl tohle mladé víno?
Jediný pohár spláchne tisíc chmur.


Zřícenina kostela sv. Václava u Hrušovan

13. dubna 2014 v 21:49 | vítor |  Na cestách
V první polovině 19. století se příliš mnoho kostelů v českých zemích nepostavilo. Jednou z výjimek je kostel sv. Václava postavený na místě staršího kostela, který patřil k zaniklé vsi Prachová. Je to nedaleko Hrušovan u Polep nedaleko Litoměřic. Kostel od konce druhé světové války pustnul a dnes je z něj pouze romantická zřícenina.
krása ploskovic

13. dubna 2014 v 21:28 | vítor |  Poetika
... šuměly tam krinolíny fontán,
tam u balustrády někdo stál,
paprskem naň ukázal mi měsíc,
jinak bych tě vůbec nepoznal...
... v tanci můr...
/j.kainar/

vejce

6. dubna 2014 v 22:00 | vítor |  Všední Nevšední

Řežabinec

6. dubna 2014 v 20:13 | vítor |  Nauka i óbšestvo
Řežabinec a Řežabinecké tůně je celý název národní přírodní rezervace, kterou najdeme mezi obcemi Ražice a Putim v malebné jihočeské krajině nedaleko Písku. V rámci ochrany je chráněn jak Řežabinecký rybník, přilehlé tůně vzniklé zaplavením starých děr po středověké těžbě, tak i významná archeologická lokalita na vrchu Pikárna nad rybníkem, kde bývalo rozsáhlé lidské sídliště.
Samotný rybník vznikl v roce 1530. Postupně vodní plocha zarůstala litorálním porostem tvořeným převážně rákosem, až tento cenný porost pokryl přibližně 40 %. Po nevhodných zásazích do přírody během komunistického hospodaření pokleslo pokrytí rákosem na přibližně dnešních 15 %. Rybník se stal významnou ptačí oblastí, kde se vyskytuje přes 160 ptačích druhů, mnoho jich zde hnízdí a taktéž se zde nachází největší kolonie racka chechtavého na území jižních Čech. Okolo celé rezervace vede 3 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi a ve východní části rybníku je umístěna z části volně přístupná pozorovací věž a také mola vybíhající přes rákosiště k hladině rybníka.