Červen 2014

Kostel sv. Maří Magdalény v Zubrnicích

29. června 2014 v 19:37 | vítor |  Řbitovní qítí
Záchrana kostela sv. Maří Magdalény, který chtěli bolševici zlikvidovat, vlastně nastartovala celý ten proces, kterého výsledkem je dnes krásný skanzen v Zubrnicích. Kostel je původně gotický, v baroku přestavěn známým litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem. Z původního hřbitova okolo kostela toho mnoho nezbylo, podél jižní části hřbitovní zdi jsou uloženy náhrobky zachráněné z tohoto i okolních venkovských hřbitovů.


Lidický dvůr u Slaného

29. června 2014 v 13:00 | vítor |  Na cestách
ač patří tento příspěvek do rubriky na cestách, rezidenti slaného toho příliš nacestovat nemusí, aby se do lidického dvora dostali. do údolíčka, kde lidický dvůr leží, to mají ze středu města asi dva kilometry...

Pro odlišení od známějších Lidic u Kladna se těm slánským říká Lidice Menší nebo právě Lidický dvůr. Býval to majetek českých knížat a patří k již dávno založeným sídlům přemyslovských Čech. Dnes působí malebným a klidným dojmem. Kromě kostela sv. Jakuba Většího a samotného dvora je tu pár domů, dílny strojírenského učiliště a nad potokem stavba zde v nejhorším stavu, bývalý mlýn. Ačkoli jsou Lidice ze Slaného přístupny pohodlnou procházkou, spousta Slaňáků zde nebyla nikdy nebo naposledy někdy dávno v dětství.

Ze Slaného nejlepší přesunout se do lokality U sloupu při výpadovce na Louny, mostem překonat hluboko zařízlou železniční trať a za ní se vlevo napojit na polní cestu, která zvolna klesá do údolí Byseňského potoka. Zpět je možné jít přes okraj obce Otruby a nahoru do táhlého stoupání k bývalému černouhelnému dolu, bývalému hřišti Slavoje Slaný a lesoparku Háje.

Nejzajímavější stavbou Lidic Menších je bezesporu kostel sv. Jakuba Většího s malým hřbitovem. Nejstarší zmínka o něm je z poloviny čtrnáctého století. Na konci 19. století byl stavebně upraven a byla mu mimo jiné přistavěna štíhlá sanktusová věžička, pro tento kostel typická a náhle se objevující při pohledu z protějšího hřbetu nad údolím směrem ke Královicím, trčící nad neviditelným kostelem i vískou. V kostele pořádá o.s. Wotrubia několikrát do roka koncerty klasické a duchovní hudby.

Lidický dvůr stále skýtá tak potřebnou možnost relaxu pro obyvatele Slaného. Vzhledem k plánované výstavbě severního obchvatu Slaného není od věci si občas na procházku do Lidic Menších zajít.