Červenec 2016

Židovský řbitov ve Spomyšli

19. července 2016 v 13:48 | vítor |  Řbitovní qítí
Židovský řbitov u Spomyšle patří k těm řbitovům, které se nehledají úplně snadno. Je umístěn poměrně daleko od obce, na svahu nad silnicí k Cítovu, zakryt stromovím a keři. Ke řbitovu momentálně nevede ani žádná cesta. Ale pátrání v dusném počasí stálo za to. Řbitov je pod zbytky vstupní brány terénem rozdělen na dvě terasovité části. Na pravé směrem od vchodu jsou starší náhrobky, ty nejstarší z 20. let 18. století. Na levé, severní straně jsou náhrobky novější, poslední z doby před druhou světovou válkou. Celkem je zde téměř 300 náhrobků. Na starších se objevují mluvící znamení, jak je ze židovských řbitovů známe, na novějších jsou většinou české a hebrejské texty, řidčeji německé. Pořbíváni zde byli souvěrci z obcí z poměrně širokého okolí.
Tento řbitov je v relativně dobrém stavu. Přičítám to jeho odlehlosti, spousta lidí z okolí asi už dnes vůbec neví, kde přesně řbitov je, a pro mladíky, kteří by se chtěli na řbitově vyřádit, aby si dokázali svoji sílu, je vzdáleným a špatně dostupným cílem. Takže řbitovu hrozí víceméně jen přebujelé akáty, které by ho definitivně schovaly před lidskými zraky a svými trny by ho ochránily před lidskou přítomností. Řbitov se tak nakonec odebere do říše zapomnění stejně jako obyvatelé středočeských vesnic nedaleko Mělníka, kteří jsou zde pochováni, a stejně jako celá židovská kultura českých zemí.Zdymadlo Hořín

18. července 2016 v 14:32 | vítor |  Nauka i óbšestvo
Na začátku 20. století byl postaven Vraňansko - hořínský plavební kanál. Je účelem je umožnit velkým lodím proplout bezproblémově poslední kilometry vltavské vody před soutokem s Labem. Ústí kanálu do Labe si turisté při pohledu z mělnické vyhlídky často pletou se soutokem Labe s Vltavou. Kanál je 11 km dlouhý a hořínské zdymadlo leží asi kilometr před ústím kanálu do Labe. Zdymadlo má dvě komory a vyrovnává osmimetrový rozdíl hladin.
Autorem projektu je architekt František Sander, který kromě hořínského zdymadla vytvořil ještě několik vodních děl, mimo jiné i stavby na pražské Štvanici. Zdymadlo v Hoříně je technickou památkou.

Kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova v Hoříně

18. července 2016 v 13:44 | vítor |  Řbitovní qítí
Hořín leží přes řeku proti Mělníku, dostanete se tam po starém mostě. Velkou část katastru obce zaujímá park, který patřil k zámku, který si v Hoříně nechali postavit Lobkovicové jako své rodové sídlo. A na místním řbitově založili rodové pohřebiště. Obojí je dnes zchátralé, jak zámek, tak i kaple s pohřebištěm, které kapli v půlkruhu obklopuje.


Několik zajímavých míst na Blovicku

13. července 2016 v 11:50 | vítor |  Na cestách
Kaple sv. Barbory u Seče

Svatá Barbora je patronkou horníků, dělostřelců a podobných povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti (a také je ochránkyní proti smrti bleskem). Takže tam, kde stojí kostel nebo kaple sv. Barbora, najdeme většinou i památky na těžební nebo hutnickou činnost. Nejinak je tomu i v případě barokní kaple sv Barbory blízko Seče u Blovic. Nedaleko této kaple stával hamr na zpracování železné rudy. Kaple samotná byla postavena koncem 17. století v barokním slohu a ochraňuje pramen, o kterém se tvrdí, že je zázračný, a jehož voda prý nezamrzá ani v tuhé zimě. Do 50. let 20. století byla tato kaple oblíbeným a často navštěvovaným poutním místem. Komunisti tuto tradici samozřejmě zlikvidovali, stejně jako téměř zlikvidovali kapli jako takovou. Dnes je opravena díky péči soukromého majitele. K prameni pod kaplí se dostanete, pokud odstraníte desky, které ho kryjí. Voda je v něm čistá a velmi chutná.

Hora Bzí

Nad obcí Bzí jsme na tomto našem malém putování Blovickem vystoupali do výšky okolo 600 m.n.m. Celému zalesněnému vrchu se říká Hora Bzí, ale geomorfologicky je to Jezevčí skála s výškou 609 m.n.m. Několik desítek metrů od vrcholu se nachází buližníková skalka, na níž bylo nalezeno eneolitické sídliště, a také zajímavá kulturní památka, tzv. Korandovy kameny. Zde totiž husitský kněz Václav Koranda kázal v září roku 1419 a představil zde manifest o svobodě slova Božího v českých zemích. Tento manifest se stal základem pro Čtyři pražské artikuly. Události je zde věnována pamětní deska a je zde také improvizovaná kazatelna, kde se konají občasné bohoslužby Korandova sboru v Plzni. Mimo jiné je zde i hezký výhled do kraje.
Kostel sv. Prokopa v Letinech

První zmínka o kostelu je z roku 1230, ale to již kostel stál. Musel být tedy postaven ještě ve 12. století nebo na začátku století třináctého. Patří tedy mezi raně gotické památky. Původně gotická stavba dostala svou nynější podobu postupnými stavebními úpravami, které probíhaly v 17., 18. a 19. století. Každopádně je to opravdu fotogenický krasavec....

Kaple Panny Marie

Tato drobná stavba nepatří mezi obdivované architektonické skvosty. Ale místo, na kterém stojí, je magické a má specifickou atmosféru. Stojí pod solitérní asi 5 metrů vysokou skálou. Je to malá cihlová uzavřená kaplička. Nechal ji zde postavit ve 2. polovině 19. století pan Pašek, hostinský z Libákovic, kterému se zde zjevila Panna Maria. Kaple byla opravena a opětovně vysvěcena roku 2003 zásluhou Spolku pro záchranu historických památek na území Přeštic.
Je to takové to místečko, kam si půjdete po práci, o víkendu nebo na dovolené odpočinout a vyčistit si hlavu.