Říjen 2016

Za poznáním našeho kraje: Řisuty

23. října 2016 v 19:35 | vítor |  Na cestách
Počítáno proti proudu Červeného potoka jsou Řisuty druhou vesnicí od Slaného. Když vyjdete z řisutské hospody, tak na křižovatce ulic Plynárenské a Žižkovy ve Slaném budete mít v nohách přesně šest kilometrů. Řisuty jsou doloženy už na začátku 14. století, ve středověku tam stávala tvrz nad potokem, dnes jsou nejzajímavějšími památkami kostel sv. Jakuba většího a dřevěná zvonice.

Kostel sv. Jakuba Většího byl postaven na počátku 18. století na místě staršího gotického kostela na mírném návrší nad středem obce. Je to jednoduchá jednolodní obdélníková stavba bez věže. Dřevěná zvonice, která vedle něj stojí, je starší a byla postavená určitě před rokem 1665. Jedná se o typ vzpěradlové zvonice a je určena pro tři zvony, z nichž současný nejstarší pochází z poloviny 16. století. Pod zvonicí leží malý obecní hřbitov.Zachycení instalace sochy sv. Františka v aleji pod klášterní branou

7. října 2016 v 19:08 | vítor |  Nauka i óbšestvo
K bráně františkánského kláštera ve Slaném vede krátká lipová alej. Alej byla založena roku 1728 a v minulosti bývala lemována sochami světců spojených s františkánsakým řádem, Panny Marie a Krista Spasitele. V roce 1891 byly sochy z aleje odstraněny, poškozené nahrazeny novými kopiemi a umístěny do klášterní zahrady. Řádění komunistů nepřežila socha Krista, která byla zničena a zakopána. V současné době se zbylé sochy postupně rekonstruují a jsou připravovány k umístění. Již byla instalována socha sv. Antonína Paduánského na opravený most nad příkopem pod bývalou Pražskou branou u kostela sv. Gottharda a také socha Panny Marie Bolestné, která byla instalována do již zmíněné aleje hned pod klášterní bránu.

Další sochou, která byla v dubnu letošního roku přemístěna do restaurátorské dílny akademického sochaře Jana Turského, odkud byla po více než půl roce odvezena na místo své instalace, tedy do lipové aleje u slánského kláštera, dnes již karmelitského, ne františkánského, je socha sv. Františka z Assisi. Je to kopie původní barokní sochy a v roce 1891 ji vytvořil slánský sochař Antonín Havel.

Dnes okolo poledne jsem musel něco rychle vyřídit ve městě. Když jsem se vracel, zahlédl jsem ze silnice autojeřáb v lipové aleji. Hned mi došlo, o co jde, bleskově jsem umístil automobil na jediné volné místo u chodníku a vydal se zachytit atmosféru umisťování sochy. Sv. František ještě pokojně ležel na korbě a pracovníci umisťovali sokl, na němž je podepsán sochař Havel. Pořídil jsem několik fotografií a vrátil se ke svým povinnostem.